Kérjük, forgassa el az eszközt
vagy váltson teljes képernyőre böngészőjében,
majd frissítse az oldalt!

Hírek

Őstörténet hírei

Ebben a rovatban olyan híreket találsz, amelyek a magyar őstörténettel, nyelvészettel, rovással, kapcsolatosak.

Trianon egyik oka...

A videón egy cseh ember beszél, hogy milyen is volt az élet az Osztrák-Magyar Monarchiában...

Tovább a hírhez...

A magyar történelem bizánci forrásainak kutatója

Moravcsik Gyula a 20. század talán legnagyobb hatású magyar bizantinológusa, klasszika-filológusa volt. Görög és latin szakos budapesti egyetemi tanulmányai után rövidesen orosz fogságba esett az első világháborúban (1915–1920).

Tovább a hírhez...

„Valahol aláírtak valamit...”

A különben igen tisztán és világosan fogalmazó angol nyelvű történészek a trianoni békediktátum kérdésében olyan lazán és homályosan írnak, hogy előzőleges ismeretek nélkül a magyar nemzet, és Magyarország szétdarabolásának kérdése érthetetlen marad. A számottevő nyugati történelmi források a legtöbb esetben le sem írják a Trianon szót, csak körülírják az eseményeket. Észak Amerikában, de szélesebb értelemben az egész angol nyelvterületen, a jelenlegi történelem tanárok, a jövendő történészek, politikusok, újságírók, közírók, jogászok, három, vagy négy alapműnek számító forrásból, vagy ezek alapján íródott művekből tájékozódnak az első világháború eseményeiről és a békeszerződések következményeiről.

Tovább a hírhez...

Korai magyar múlt az átdolgozott történelem tankönyvekben - interjú Szabados György történésszel, tananyagfejlesztővel

Június közepén az eredeti tervek szerint felkerültek a tankonyvkatalogus.hu -ra a 2020-as tantervi szabályozáshoz tartalmilag illeszkedő, átdolgozott történelemtankönyvek. Mind általános iskolában, mind gimnáziumban továbbra is két kötet közül lehet választani, hiszen mind a korábbi OFI-s (“újgenerációs”), mind a korábbi NTK-s (Horváth Péter, Száray Miklós) könyveket átdolgozták. A tananyagfejlesztők között megtaláljuk Borhegyi Pétert és Száray Miklóst is, de a korai magyar történeti részeket Szabados György PhD a székesfehérvári Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont és a Szent István Király Múzeum munkatársa, egyszersmind a budapesti MKI – László Gyula Kutatóközpont igazgatója írta. A fejezeteket elolvasva kifejezetten újszerű történelmi megközelítést tapasztalhatunk, ami azonban a legtöbb történelemtanár kolléga számára meglehetősen nagy változás jelent, hiszen a korai magyar történelemről eddig a közoktatásban (tankönyvekben) megjelenő tartalommal sok tekintetben szakít az új anyag. Éppen ezért ker

Tovább a hírhez...

Gondolatok a független történészekről és történetírásról

Érdeklődéssel olvasom a szabadkőműves-vitát, amibe én bele sem merek szólni, főleg miután megmondta Ungváry Krisztián, hogy mindenkinek kuss, aki nem történész, és én az ő szavára nagyon adok, micsoda dolog az, hogy nemcsak történészek foglalkoznak a történelemmel, mindenki maradjon a saját szakmájánál, mi, egyszerű emberek pedig ne nagyon gondolkodjunk a saját történelmünkről, jobban tesszük, ha helyette inkább a Tescoba járunk, meg évente egyszer kilátogatunk a Pride-ra, az való nekünk. Politikusok, miniszterelnökök és miniszterelnök-helyettesek – főleg jobboldaliak – meg végképp ne foglalkozzanak az általuk vezetett közösség történelmével, mert abból csak a baj van, azokból csak mindenféle szobrok születnek, amiknek meg sem lett volna szabad születniük, ha meg mégis megszülettek, akkor most azonnal a Farkasréti Temetőbe kellene áthelyezni őket.

Tovább a hírhez...

Visszaút Napocából

Olvasom: negyvenévnyi kommunista cenzúra és még negyedszázadnyi prolongált amnézia után lassanként jobb belátásra tér a MÁV is: a vasút sem „štúrovózik, târgumuresezik” többé kizárólagosan.

Tovább a hírhez...

A sziszeki csata

Szulejmán szultán 1566-ban bekövetkezett halála, majd két évvel később, 1568-ban Drinápolyban megkötött Habsburg-oszmán békeszerződést követően majd két évtizeden keresztül béke honolt a Habsburg Monarchia és az Oszmán Birodalom határán.

Tovább a hírhez...

Zrínyi Miklós Európa nemzeteiről, amikor segítséget vártunk a török ellen...

Részlet

Tovább a hírhez...

A munkácsi Árpád-szobor

Thaly Kálmán országgyűlési képviselő egy fővárosi lapban 1882-ben megjelent cikke és az ebben az esztendőben folyó hírlapi vita terelte a közvélemény figyelmét egy ilyen alkotás felállításának szükségességére valahol az ország területén. Azt hangsúlyozta a szerző, hogy amennyiben a millenniumkor a nemzet szobrot emelne, az csakis a honalapítást jelképező vagy egy Árpádról készült emlékmű lehetne.

Tovább a hírhez...

Mándoky Kongur Atlan "vérszerződése"

Mándoky Kongur István, az ELTE Belső Ázsiai tanszékének tudományos főmunkatársa, századunk egyik jelentős magyar turkológusa. Ha megéri, 1994 februárjában lett volna 50 éves. Karcagon született, 1944 februárjában. Életre szóló nyomot hagyott lelkében egy gyermekkori élmény: édesapjától egyszer azt hallotta, hogy ők, a kunok és a kazakok rokonok. A legendák iránt érzékeny lelkű gyermek, fölcseperedvén, serdülő korától azon fáradozott, hogy a kun ősei nyelvéhez közeli kazak nyelvet a lehetségesig elsajátítsa. Ehhez egy kunmadarasi szovjet kiskatonában lelt segítségre, akivel gyakran kilovagolt az édesapja államosított méneséből megmaradt lovakon a nagykunsági pusztákra.

Tovább a hírhez...

Amit az iskolákban nem tanítanak – avagy miért ne hatódj meg a török-magyar barátságtól...

A török uralom alatt Magyarország népessége kb. 4 millióról 1,5 millió főre csökkent. A török hadsereg téli ruhával nem rendelkezett, ezért felénk csak jó időben tudott hadat viselni. A fel- és visszavonulási sebességet ismerve, észak felé nem tudott már lényegesen messzebb hódítani, mert a közeledő őszi rossz idő miatt vissza kellett vonulniuk délre, csak a rendfenntartó embereik maradtak itt. A szultán minden évben más felé hódított. A Habsburgok ellenfelei (Velenceiek, franciák stb) is befolyásolták a szultánt, hogy mikor indítson háborút ellenünk.

Tovább a hírhez...

Beszélgetés Pap Gáborral hagyományról, alattvalókról és az ifjakban rejlő potenciálról

"A reformkor maga volt a csoda. Hasonlót élünk át ma is, a magyarság újra kezdi emelni a fejét."

Tovább a hírhez...

Levelet írt Sztálinnak, ez volt a bűne a kárpátaljai lelkésznek

Zimányi József református lelkész története arról szól, hogyan tud valaki ember maradni és világítani egy sötét korban, amikor a szovjet rendszer ateizmusa és kegyetlensége nem ismert határokat. A kárpátaljai lelkész levélben feddte meg Sztálint, miközben tudta, hogy tette valószínűleg nem marad következmény nélkül. Zimányi József azonban úgy tartotta, mégis inkább Istennek kell engedelmeskednie, mint a földi hatalmasságnak.

Tovább a hírhez...

A középkori emberek egészen lehetetlen lényeket tartottak valódinak

A középkori Európában elterjedt, a világgal kapcsolatos elképzelések számos különös formát öltöttek, azonban legtöbbjükben közös, hogy a természetet, illetve az emberek által lakatlan vadont jobbára ismeretlen, egyszerre félelmetes és az emberek által tisztelt dologként kezelik. A távoli vidékek, de a közeli erdők, vizek is rejthettek egyszerre halálos veszélyeket és csodás szépséget. Alább az írástudó emberek fantáziájából kipattant legkülönösebb lények kerülnek felsorolásra.

Tovább a hírhez...

250 éve történt - avagy az utolsó szög a finnugrizmus koporsójában

„A tudomány ott végződik, ahol a magyar nyelv finnugor eredetét elkezdik kétségbe vonni. Eddig a pontig tart a tudomány. Ami ezen túl van, az a politikai és szellemi alvilág.”

Tovább a hírhez...

Emlékdal Mátyás király halálára (1490-ből)

Középkori magyar költői maradvány...

Tovább a hírhez...

36 órás haláltusa után hunyt el V. László

562 éve, 1457. november 23-án halt meg Prágában V. (Utószülött) László Habsburg-házi magyar és cseh király, akinek neve leginkább Arany János balladája révén él a köztudatban. Mint kiderült, a uralkodót nem megmérgezték, hanem leukémiához hasonló rákos megbetegedésben halt meg.

Tovább a hírhez...

„Horthy alatt is a Hárommillió koldus országa lettünk.” - és evvel szemben az igazság

Szabó Tímea országgyűlési képviselő, folyóév április 1-én elhangzott (a cikk alján visszanézhető!), vitéz nagybányai Horthy Miklós kegyeletét sértő és rágalmazó kijelentéseire válaszul:

Tovább a hírhez...

A brit birodalom aljassága

Egy indiai államférfi az Oxfordi Egyetemen oktatta ki az angolokat a saját történelmükről. Az élmény megfizethetetlen... (VIDEÓ!!!)

Tovább a hírhez...

AZ egyetlen "valódi" Habsburg-átok

Az egyetlen valódi „átok” azonban, amely a Habsburg-család egyes tagjait érintette, saját szokásuk miatt következett be: a spanyol Habsburgok azon törekvése, hogy „tisztán” tartsák vérvonalukat,

Tovább a hírhez...

"…mind kurva anyjokban voltának akkor is praedálni!"

II. Rudolfot a német-római császári trónon az ügyes diplomata Mátyás követte: de mivel ő is gyermektelen volt, 1617-ben unokatestvérét, Ferdinándot jelölte ki utódjául. Ő jezsuita-növendék és a korábbiaknál erélyesebb „eretneküldöző” volt. A cseh nemesség – amelynek köreiben a protestantizmus erősen terjedt, és amelyet a Habsburg-politika fokozatosan kiszorított a hatalomból – semmi jót nem várt.

Tovább a hírhez...

A reformáció napján, emlékezzünk meg a kezdetekről...

Néhány köztudott és kevésbé köztudott tény a lutheri reformációról - Pap Gábor művészettörténész nyomán

Tovább a hírhez...

A leghíresebb spanyol királynő tisztasági szokásai

Ahhoz, hogy magához ragadja a hatalmat Spanyolországban, Kasztíliai Izabella királynőnek okosan kellett kevernie a kártyáit. Nem az a fajta nő volt, aki lehajtja a fejét és beletörődik a sorsába, így mesteri politikával maga mellé állította országa népét és királynővé koronáztatta magát. A bátor, ügyes stratégaként tervező, határozott nő nevét hamarosan egész Európa félte és ismerte. Az erős kezű uralkodónő Kasztília, majd Aragónia királynője, férjével, Aragóniai Ferdinánddal Spanyolország egyesítője volt. És néhány történelmi forrás szerint sohasem fürdött.

Tovább a hírhez...

1956

Idézetek és vers fontos emberektől, akik még tudták mit jelent nekünk és a világnak a forradalmunk...

Tovább a hírhez...

KÉT LEHETŐSÉG VAN... (idézet!)

„Ti izraeliták, emberek vagytok, de a többi népek nem emberek, mert ezeknek lelkei a tisztátalan szellemektől származnak, Izraeléi pedig Isten szent Lelkéből.” (Sira 14a. par. 1.) – Ennyi talán elég is lesz, ízelítőnek. (Forrás: Luzsénszky, 6-7. o.)

Tovább a hírhez...

Rendet és nemzeti hadsereget vár az ország

Száz éve történt...

Tovább a hírhez...

prof. dr. Prokopp Mária kontra dr. Pap Gábor

Betűhíven közöljük a Magyarságkutató Intézet által közzétett cikket, amelynek végén a videóban mindjárt cáfoljuk is az ELTE egyetemi tanárának szavait. Ezekután nem tudjuk mit várhatunk a Magyarságkutató Intézettől...

Tovább a hírhez...

170 éve, a mai napon adták át a Lánchidat

A Lánchíd az első - Pestet és Budát egymással összekötő - állandó Duna-hidunk, s az 1838. évi árvíz által elpusztított főváros feltámadásának és világvárossá fejlődésének jelképe. Első építménye annak a Budapestnek, amely formálisan csak negyedszázaddal később jött létre.

Tovább a hírhez...

A végzetes vonzerejű asszony

„A család legerőteljesebb egyénisége apai nagyanyám, Zichy Karolina grófnő volt – írta róla visszaemlékezéseiben Károlyi Mihály, Magyarország egykori miniszterelnöke

Tovább a hírhez...

Brassó - Milleniumi Árpád-szobor felavatása

Mi történt a híres emlékművel?

Tovább a hírhez...

Magyarország megkapja hatszázezer, a második világháborúban szovjet táborokba került magyar fogoly azonosító kartonját

Az Orosz-Magyar Levéltári Vegyesbizottság megállapodása értelmében Magyarország megkapja hatszázezer, a második világháborúban szovjet táborokba került magyar fogoly azonosító kartonját.

Tovább a hírhez...

Banán és rács, avagy a belgák inkább hallgassanak!

Mondok még egy okot, amiért magyar ember nem fogad el tanácsot a leghíresebb belga, a soha nem létezett Hercule Poirot hazájától.

Tovább a hírhez...

Ezt Aradért kapod! – Londonban megverték Haynaut

Szitkozódva, káromkodva ütötték-verték, letépték a kabátját, hosszú bajszánál fogva vonszolták végig az úton.

Tovább a hírhez...

Kik értünk haltak...

Tisztelettel emlékezünk hőseinkre...

Tovább a hírhez...

II. András magyar király domborművét avatták fel Izraelben

Latorcai Csaba államtitkár az észak-izraeli Miliyában felavatta II. András magyar király emlékművét keresztes hadjáratának nyolcszázadik évfordulóján.

Tovább a hírhez...

Magyaros kalandozás - Basel - Cosmographia

Tovább a hírhez...

Együttműködés a Magyarság Kutató Intézet és a Dévai szent Ferenc Alapítvány között

A közelmúltban együttműködési megállapodást kötött a Magyarságkutató Intézet és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány. Az egyezség értelmében az Intézet kutatói szabadidejükben előadást tartanak az erdélyi gyermekeknek.

Tovább a hírhez...

Naptemplom villanyfényben

Tisztelet Csontváry Kosztka Tivadar előtt.

Tovább a hírhez...

Ez itt a kérdés

A Magyarságtudományi Intézet eddigi és jövőbeni tevékenységről nyilatkozik MAKOLDI MIKLÓS ZSOMBOR, a régészeti kutatóközpont vezetője és NEPARÁCZKI ENDRE az archeogenetikai kutatóközpont vezetője

Tovább a hírhez...

Hol voltak a székelyek, amikor Románia megtámadta Erdélyt?

Habár a nemzetegyesítési kísérlet Bukarest elestével végződött, a háború végén mégis a románoknak állt a zászló. Az 1916-os román betörés utáni eseményekről Nagy Józsefet kérdezte Simon Mária Tímea.

Tovább a hírhez...

Vitéz János levele a római pápához

"Ennek okáért nem a háborúra, hanem az időre vonatkozó terv megváltoztatásával fogok hozzá e szent feladathoz, amelyben szent elhatározásom, hogy inkább vasban, fegyverek között halok meg, mintsem tovább elnézzem népem szenvedését."

Tovább a hírhez...

Augusztus 29. a nemzeti gyásznap - Ozsváth Sándor gondolatai

Sokaknak tán fel sem tűnik, hogy a magyarság krónikájának dicsőséges napjai (március 15-e vagy október 23-a) és szomorú emlékű dátumai (például június 4-e, október 6-a) mellett van  egy különleges nap, melyre szintén emlékeznünk, emlékeztetnünk kellene. Augusztus 29-ről van szó.

Tovább a hírhez...

Szent István király világa a Fény vallásának tükrében

Szántai Lajos előadása elhangzott a Két Hollós könyvesboltban 2019. augusztus 22-én

Tovább a hírhez...

ARAB ÉS PERZSA FORRÁS A MAGYAROK ELŐDEIRŐL...

Magyar szempontból az egyik legjelentősebb forrás az arab al-Dzsajháni (IX. század első fele), akinek munkáiból számos későbbi krónikás is merített. Al -Dzsajháni a magyarokat, mint önlló politikai hatalmat írja le. Nála olvassuk: „A magyarok a türkök egy fajtája… A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Talaja nedves. Sok szántóföldjük van. Sátraik vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. ... Mikor eljönnek a téli hónapok, mindegyikük ahhoz a folyóhoz húzódik, amelyikhez éppen közelebb van. Itt marad télire és halászik.”

Tovább a hírhez...

Felkavaró könyv jelent meg Márton Áron erdélyi püspök lehallgatási jegyzőkönyveiről

Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök lehallgatási jegyzőkönyveit feldolgozó könyvet mutattak be csütörtökön a Kolozsvári Magyar Napok keretében.

Tovább a hírhez...

András királynak a beregi erdőben tett esküje az uralkodás megjavításáról

Így erősítette meg II. András királyunk uralkodását, a zsidók, szaracénusok és izmaeliták ellenében.

Tovább a hírhez...

Attila élete

Attila udvara — Palotája — Ünnepélyét fogadtatása — Egy lakoma Attila udvarában

Tovább a hírhez...

Széchenyi bej és a konstanitápolyi tűzoltók

Ha az idegen Konstantinápolyba érkezik, a szűk utczákban egymás mellé szorított faházak láttára, önkénytelen azon iszonyú pusztulásra gondol, mely tűz esetén az ily óriási deszkalabyrinthot érheti. S valóban ijesztő kép az, midőn a nap hevétől kiszáradt e fa-halmozókon át mohón, s ropogva terjedő lángok néhány pillanat alatt egész városrészt égetnek semmivé.

Tovább a hírhez...

Honnan származik és mióta használatos a „középkor” kifejezés?

Az európai történetírásban a középkor hagyományosan a Nyugatrómai Birodalom 5. századi formális megszűnése és a reneszánsz, illetve a felfedezések korának kezdete közötti időszakot jelöli – definíciói szinte országról országra változnak.

Tovább a hírhez...

Csodaszarvas legendánk feltehetően hun eredetű - interjú Obrusánszky Borbála kelet-kutatóval

Minden tudományág igazolja a hun hagyományt, legutóbb a genetikusok, Neparáczki Endréék találtak erre bizonyítékot, amelynek nagy sikere volt a keleti térségben, főleg Mongóliában – állítja Obrusánszky Borbála jeles történész, keletkutató, egyetemi adjunktus. Nagyon sok régészeti lelet van, ami összeköti Belső-Ázsiát a Kárpát-medencével a hunokon át. A magyarságkutató lapunk kérdésére kifejtette: valószínűleg azt a nyelvet örököltük, amit a szkíták és a hunok beszéltek, hiszen egykoron ők éltek és uralkodtak a sztyeppei térségben. Végkövetkeztetése: régi elméletek toldozgatása helyett neki kellene fogni, hogy az őstörténetünket átírjuk, és új alapokról közelítsük meg.

Tovább a hírhez...

Jeles kivégzések a budai Szent György - Dísz téren

A mai Dísz tér nemcsak a középkori- és a törökkori Buda központi piacaként működött, hanem híres kivégzőhelyként is. A nevesebb lefejezettek szinte mindig a regnáló király hatalmának megdöntésében voltak érdekeltek. 

Tovább a hírhez...

Hun sírokat találtak Kínában

Tizennyolc épen maradt hun sírt találtak régészek Kína középső, Honan tartományában - hangzott el szerdán a kínai központi televízió híradásában.

Tovább a hírhez...


Renderelési idő: 0.018197059631348 másodperc.