Kérjük, forgassa el az eszközt
vagy váltson teljes képernyőre böngészőjében,
majd frissítse az oldalt!

Publikációk, kutatások

Áldozókövektől az asztalkövekig2018-10-21 22:45:12

Ősi áldozóköveink, a keresztényi időkben ülőkövekként, híres és legendás hősök asztalköveiként, vagy „falukövekként” élnek tovább a néphagyományokban szerte a világon.

Jézus Krisztusnak, Rákóczinak, Aba Sámuel királyunknak, vagy éppen a székely nemzetségfőknek, mind vannak asztalkövei, ülőkövei. Olyan faragott szikla formációk ezek, amelyek fontos kellékei voltak a kereszténység előtti időkben a vallási rituáléknak. Olyan jeles kövekről van szó, amelyeken a véres áldozat leöletett és így lett felajánlva az istenségnek, vagy egyéb kultikus megfontolások alapján például égitest állások rögzítésére, vagy naptárkőnek is használhatták. Ezen kövek egy jó részének a szakralitása, különlegessége nem múlt el az évezredek során; megmaradt és áthagyományozódott nemzedékről nemzedékre. Egy részükhöz nemzeti hősök, vagy maga az Isten személyét köti a néphit néhol ma is. Így lett belőlük például a székelyföldi Háromszék Maksa falujában a székely előkelők gyűléseihez kapcsolódó ülőkő, vagy a Szentföldön több helyütt megtalálható Mensa Christi, azaz Krisztus asztala. Zemplénben Óhuta mellett áll a híres Rákóczi Kő és körülötte 12 ülőkő, Biharban pedig Déda közelében található ugyancsak Rákóczinak az asztalköve és barlangja, hogy csak néhányat említsünk. Litvániában is asztalkőként él tovább néhány pogány oltár. Az ottani kutatók tudják, hogy az asztalkövekként ismert formációk hajdan szakrális funkciót töltöttek be. Egy ilyen kőnek az elnevezése is árulkodó: „Isten asztalának” hívják a litvánok. Tamási Áron farkaslaki sírköve egy a 17 Falu Havasáról lehozott asztalkő, amelynek Úrasztala volt a neve. A Kirgizek köve egy ülőkő. Egy ősi vércsatornás oltárt faragtak át a „Kirgizek ülőkövének” Szocsinál. „Faluköveink” pedig a közösség összetartozásának jelképei lettek. Ezek köré gyűlve döntöttek a közösség dolgairól, vagy ítélkeztek ezen állva hajdan.

Mensa Christi Názáretnél.

 

Az egyetlen megmaradt maksai ülőkő.

 

Tamási Áron sírköve egy átfaragott asztalkő.

 

A dési Hétvezérkő, más néven Tanácskő egy tulajdonképpeni őskori menhir, amely az erdélyi városban különös becsben tartva, tanácskozáshoz és ítéletek meghozatalához elengedhetetlen jelentőségű volt hajdan.

Netye Zoltán


Renderelési idő: 0.026307821273804 másodperc.