ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Várjuk szeretettel rendezvényeinkre!

Táborok

„Nyelv és gondolkodás” nyelvi tábor

2023. augusztus 2-6. 

Táborunkba azok jelentését várjuk, akik szeretnének megismerkedni a XIX. századi akadémiai nyelvtan alapjaival. Azzal a nyelvtannal, ami miatt Széchenyi megalapította az Akadémiát. Az Akadémia eredeti nyelvi rendszere nem összeegyeztethető sem a hazai finnugor elmélettel, sem egyetlen más mai nyelvészeti irányzattal sem, mivel a magyar nyelvet önmagában, önmagából, a hangok jelentéshajlamaira támaszkodva értelmezi, nem más nyelvekből származtatja. E hangi jelentések, jelentéshajlamok ismerete révén betekintést kapunk a beláthatatlan régmúltba, s ezáltal letűnt világok gondolkodásába. Olyan összefüggéseket is felismerhetünk nyelvünkben, melyet ma leginkább a filozófiai iskolák gondolnak magukénak, ám mely összefüggéseket nyelvünk a ragozó mibenléte által kelt életre. A magyar nyelv komoly segítséget adhat az ember szellemi létmódjának, az elmeműködés tanulásban betöltött szerepének megismerésében is. A magyar nyelv hangi jelentéshajlamai – melyek valójában szellemi formák azaz ildomok – azonosak, az ember lelkében eleve adott (a priori), nem tapasztalati formákkal (számítógép esetén ezek a processzor gépi utasításai), mely által a lélek képessé válik a környező valóság jellegzetességeinek felismerésére, ezáltal a fogalomalkotásra. Nyelvünk szavainak kapcsolati rendszerét tehát a magyar nyelv hangi jelentésekre épülő, ragozó sajátossága adja, mert az egymással rokonságban lévő fogalmak, hasonlóságaik által egymásból, egymás jelentéseire, szellemi formáira épülve képzetnek, s végső soron ez adja meg mind a filozófiai összefüggéseket, mind a feledésbe merült egységes magyar keresztény létszemléletet is. Ezekre a titkokra szeretnénk rámutatni a tábor 5 napja alatt.

A tábor pontos programja és további információk: 

https://nyelvmegorzes.hu/blog/2023-05-13/2023-augusztus-2-6-nyelv-es-gondolkodas-nyelvi-tabor

Helyszín: Gálosfa


Renderelési idő: 0.038853883743286 másodperc.