Hirdetőtábla

5 ÉVE KIZÖKKENT AZ IDŐ.... EGY ELVESZTETT BARÁTRA EMLÉKEZÜNK


"Azon közé a kevesek közé tartoztál, akik a szakrális hierarchia bűvöletében élnek…. Ha életednek ezt a titkát megfejtjük, megvilágosodik előttünk az is, hogy miért bíztunk annyira Benned, miért tartottunk megtörhetetlennek, legyőzhetetlennek… Miért néztünk úgy Rád, mintha az archaikus magyar népmeséből, a magyar mitológiából, a rejtélyes szakrális hierarchia világából léptél volna be a mi jelenkori magyar világunkba?

Mi is az a rejtélyes szakrális hierarchia? Az újabb korok történelmének egyik legnagyobb titkára hívom most fel a figyelmet, arra, hogy két hierarchia létezik a ritka pillanatoktól eltekintve: a hivatalos hierarchia és a szakrális hierarchia – utóbbit ma már rejtőzködőnek is nevezhetjük. Mi ebben a hivatalos hierarchiánál sokkal rejtélyesebb, de áttekinthető és ezért megbízható szakrális hierarchiában a legfontosabb? Az, hogy ebben nem a rang számít, hanem a minőség… Az, hogy az ember úgy válik valódivá, hivatottá, alkalmassá, hogy elindul azon az úton, amelyet a Hegyi Beszéd világosít meg legerősebb fénynyel: belép a Szűk Kapun, aztán elindul a Keskeny Úton, az Úr Jézus Útján. Akik ezen az úton járnak, azok lehetnek az éltető, a szakrális hagyományok legjobb őrzői.

Te is beléptél a Szűk Kapun, Zoli és a Keskeny Úton jártál – ennek köszönheted földi sikereidet, de kudarcaidat is, hisz ez nem a könnyű érvényesülés útja a földi életben… De ezzel érdemelted ki az Örökkévalóságot… Valóban a szakrális hierarchia bűvöletében éltél. Nem tudtad a hivatalos hierarchiát elfogadni se, tisztelni se… Jobban megértjük e felfoghatatlan rejtélyét életednek, ha azt is figyelembe vesszük, amivel ez szorosan összefügg: a kizökkent idő kérdését. Mikor zökken ki az idő? Amikor az éltető hagyományok eltűnnek, a szakrális hagyományokat semmibe veszik. Nem ma kezdődött. Már Shakespeare is tudott róla, hogy bekövetkezhet… Kizökkent az idő, ó, kárhozat… Hamlet leghíresebb mondatának első szavai…

A kizökkent időben a világ meghasad, s a meghasadt világ mindent elnyel, mindent, ami szent, ami értékes… Az emberi lét megromlik, az ember visszafejlődik: gyémántminőségűből válik szénminőségűvé… Mik történtek eddig a kizökkent időben?!


 

Megtévesztett királyok tolongtak, hogy aláírják dinasztiájuk kipusztításának tervezetét… És kitört a legértelmetlenebb a háború: az első, mely előkészítette a másodikat… De közben keresztre feszítettek egy népet, mert feltételezték, hogy legártatlanabb… A nagy misztériumjátékot ismételték meg, de ez alkalommal Isten helyett egy országot feszítettek keresztre… Igen, Magyarországot keresztre feszítették az I. világháború után – büntették mindenki helyett, ellenség és szövetséges helyett egyaránt. Mert azt hitték, legártatlanabb. Azok büntették, akik előkészítették a háborút. Így természetes ez a kizökkent időben… Még mindig tart a háború, most éppen az egész keresztény civilizációt pusztítja… Nem volt még ennél nagyobb veszedelem.

Azok közé tartoztál, Zoli, akik tudják, hogyan kell helyreállítani a kizökkent időt… Megpróbáltad helyreállítani… És tapasztalhattad, hogy nem könnyű a földi élete annak, aki a kizökkent időt helyre akarja állítani… De tudtad, hogyan kell!... A jogfolytonosság helyreállításával, a Szent Koronának a tiszteletével, annak elismertetésével, hogy a Szent Korona a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya.

Sokat beszélgettünk erről... De arról is, hogy a magyar történelem misztériumjáték… És derűlátókká váltunk ennek tudatában, mert azzal is számot vetettünk, hogy a misztériumjáték utolsó felvonásában mi történik… Hogy a misztériumjáték utolsó jelenete szükségszerűen, Isten által elrendelten nem más, mint a Feltámadás…

És felismertük azt is, hogy változóban a világ népeinek és a magyar nemzetnek a viszonya… Mert segítségünket kérik egy nagy küzdelemben… Nagy fenyegetéssel néz már szembe az egész kereszténység: beszélhetünk már a német nemzethalál fenyegetéséről is, de a franciáéról is, az angoléról is. Fogynak, öregszenek az európai nemzetek, és lelkiismeretes gondolkozóik már sejtik, hogy csak akkor menekülhetnek meg, ha képesekké válnak a kizökkent időt „visszatolni” a helyére, ha visszafordulnak a régi éltető hagyományokhoz, a szent hagyományokhoz… Azokról az éltető, szent hagyományokról van szó, azokról bizony, amelyeket a jövendő számára a Szent Korona mentett át, amelyekhez ezért a keresztény nemzetek a magyar nemzet segítségével térhetnek vissza…

A közjogi hagyományokra gondoltunk elsősorban, arra, hogy helyre kell állítaniuk a jogfolytonosságot a Szent Korona védelme alatt, a Szent Korona tana által érvényesülő törvénysértés jogot nem alapít elve alapján… Most, a vigasztalhatatlanság órájában eszünkbe juthat az is, hogy a Mindenség Ura, Mindenható Istenünk azokat szereti a legjobban, akik a szakrális hierarchia bűvöletében élnek, és nem törődnek azzal, hogy a hivatalos hierarchia ezt nem méltányolja, szereti azokat, akik tudják, mit jelent, hogy kizökkent az idő, és életük legfontosabb céljának tekintik a kizökkent idő helyreállítását…

Igen, a Mindenség Ura szereti azt, aki ilyen, s abban a legrettenetesebb órában, amelyben földi élete véget ért, bizonnyal Fény-hidat eresztett le a Tóth Zoltán József Fény-lelke számára is… És ezért érezhetjük azt, Zoli, hogy jelen vagy most is közöttünk, láthatatlanul, mert Fény-lényként…

Képtelenek vagyunk felfogni, hogy Zoli nincs közöttünk itt a földi életben. Csak azt ismételgetjük, hogy Veled vagyunk és Veled maradunk rettenetes fájdalmadban. De megismétlem: azt is tudjuk, hogy aki úgy élt, mint Zoli, kiérdemelte a legnagyobb kegyelmet: az Örökkévalóság világából figyelheti, mi történik itt lent... És folytathatja a küzdelmet, amit itt elkezdett – de eredményesebben...

Tóth Zoltán Józseftől tehát e szavakkal búcsúzhatunk: – Vigyázz Magyarországra, az egész Kárpát-medencére, az egész kereszténységre, vigyázz mindazokra, akik kiérdemelték a barátságodat, de elsősorban Brigittára, drága gyermekeitekre, édesanyádra és húgodra, akiknek földi boldogságodat köszönhetted... Vigyázz reájuk, vigyázz reánk – ott, az Örök Világosságban."


KOCSIS ISTVÁN dr. Tóth Zoltán József búcsúztatásán elmondott beszéde


A MAI ELŐADÁS ELÉ...


KÖVETKEZŐ PROGRAMJAINK

Helyszín: Két Hollós könyvesbolt (1091 Kenyérmező u. 3/a.)

Kezdési időpont: 2023. január 27. péntek, 18 óra

Előzetes helyfoglalás, kizárólag az előadás napján, 11 órától: +36 1 630-9043

A belépőjegy ára: 2000 Ft/fő

Az előre lefoglalt helyeket kérjük 17:45-ig átvenni!

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

Helyszín: Két Hollós könyvesbolt (1091 Kenyérmező u. 3/a.)

Kezdési időpont: 2023. január 30. hétfő, 18 óra

Előzetes helyfoglalás, kizárólag az előadás napján, 11 órától: +36 1 630-9043

A belépőjegy ára: 2000 Ft/fő

Az előre lefoglalt helyeket kérjük 17:45-ig átvenni!

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

Helyszín: Két Hollós könyvesbolt (1091 Kenyérmező u. 3/a.)

Kezdési időpont: 2023. február 20. hétfő, 18 óra

Előzetes helyfoglalás, kizárólag az előadás napján, 11 órától: +36 1 630-9043

A belépőjegy ára: 2000 Ft/fő

Az előre lefoglalt helyeket kérjük 17:45-ig átvenni!

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

 


VÉGRE ÚJRA KAPHATÓ!

PAP GÁBOR: A MAGYAR LÉLEK FORMÁI című könyvsorozata díszdobozbanHa tőlünk rendeled, vagy vásárlod mi ajándékba adjuk hozzá a "Bölcsesség házat épít magának", és az "Icai vésett kövek üzenete" című könyveket, valamint a január 30-i (hétfői) előadást – PAP GÁBOR: "A hetedik te magad légy!" (ami a könyvsorozatból kimaradt) című előadását – ingyen hozzáférhetővé tesszük számodra!

KLIKK IDE A MEGRENDELÉSHEZ!

A könyvek pénteken délutántól átvehetők a könyvesboltban is!

Most rengeteg ajándékot is adunk hozzá!!!


MEGVÁLTOZOTT A JORDÁNIAI PROGRAMUNK!

A 3. napra tervezett Nebo-hegyi túra helyett meglátogatjuk a híres MACHAERUS-erődöt! Ez a hely Herodes Antipász vára, ahol fogva tartották Keresztelő Szent Jánost és mindezek bizonyítékának feltárását dr. VÖRÖS GYŐZŐ régész munkájának köszönhetjük...JORDÁNIÁBAN IS MAGYARKÉNT!

Bibliai utazás Jordaniában

Időpont: 2023. május 27 – június 3.

1. nap: Budapest – Amman: Elutazás Budapestről a reggeli órákban Jordánia fővárosába, Ammanba. Érkezés után városnézés Ammanban (citadella, Archeológiai Múzeum, amfiteatrum), majd transzfer a szállodába. Vacsora, szállás Ammanban

2. nap: Amman – Jerash – Ajloun - Amman: Reggeli után Jerashba utazunk,  az ősi  római városba, ahol az épületek igen jó állapotban maradtak fenn. Legjelentősebbek: Hadrianus diadalíve, a hippodrome, Zeusz temploma, a déli színház, Cardo Maximus „főút”, a déli Tetrapülon, Artemisz temploma. Továbbutazás Ajlounba, ahol felkeressük az iszlám építészet egyik gyöngyszemét, az 1184-ben Szaladin szultán építtette Ajloun várat. Vacsora, szállás Ammanban.

3. nap: Amman – Madaba – MACHAERUS – Kerak - Petra: Reggeli után Madabát, a VI. századi mozaikjairól híres várost látogatjuk meg. Továbbutazás a MACHAREUS erődhöz, amelyet VÖRÖS GYŐZŐ régész tárt fel bizonyítva hogy a hely Herodes Antipas vára volt és itt őrizték Keresztelő Szent Jánost. Ezután megtekintjük a keresztesek várát Kerakban, mely fontos kereskedelmi útvonalak kereszteződését védő erődítmény volt. A várból csodálatos kilátás nyílik a Holt-tengerre és a Jordán-völgyére. Petrába utazunk tovább. Vacsora, szállás Petrában.

4. nap: Petra: Reggeli után a nabateusok ősi városát, a sziklába vájt Petra-t fedezzük fel. Az 1 km hosszú kanyonban a páratlan színekben játszó homokkő sziklafalak mindenkit ámulatba ejtenek egészen addig, amíg Petra jelképe, a híres „Kincstár” látványa elénk nem tárul. Ez a régészeti terület mindenki által ismert látnivalója, azonban számtalan lenyűgöző sziklasírt, templomot és amfiteátrumot is találhatunk még itt. Másik érdekessége az út végén álló kolostor, ahova 800 lépcső vezet.Vacsora, szállás Petrában,

5. nap: Petra - Aqaba: Reggeli után továbbutazunk a Vörös-tenger partján fekvő Aqabába, mely Jordánia egyetlen tengerparti kikötő- és üdülővárosa. Snorkelingezéssel és ebéddel egybekötött hajókázásra indulunk.Vacsora, szállás Aqabában.

6. nap: Aqaba – Wadi Rum: Reggeli után utazás Wadi Rumba, a Jordánia jelentős részét kitevő sivatagok legszebbikébe. Kb. 2 órás dzsipszafarink keretében megismerkedünk a vörös sivatag leglátványosabb részeivel. Vacsora, szállás Wadi Rumban.

7. nap: Wadi Rum – Umm ar Rasas -  Betánia - Holt-tenger: Megcsodáljuk a napfelkeltét Wadi Rumban és reggeli után Umm ar Rasasba utazunk, amely a római kori, bizánci és perzsa birodalombeli maradványai révén az UNESCO Világörökség részévé vált. Majd a Jordán-folyó keleti partján található keresztelőhely, Betánia felé indulunk, ahol a bibliai utalások alapján feltételezhetően Keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. Innen a Holt-tengerhez utazunk, amely Földünk egyik leggazdagabb, évezredek alatt kialakult természetes só forrása. Vize annyira sós, hogy nem tudunk elsüllyedni benne, könnyen lebeghetünk felszínén. Vacsora, szállás a Holt-tengernél

8. nap: Holt-tenger - Amman: Kora reggel transzfer Ammanba, a repülőtérre hazautazás Budapestre

UNESCO Világörökségi helyszínek

  • Wadi Rum sivatag
  • Petra 
  • Betánia Al-Maghtas
  • Umm ar Rasas

 

A túrát SZÁNTAI LAJOS művelődéstörténész vezeti

 

Hotelek:

Mena Tyche hotel 4* vagy hasonló -  Amman

Petra Castle 4* vagy hasonló  -  Petra

Baity Boutique hotel 4* vagy hasonló – Aqaba

Dead Sea Spa 4* vagy hasonló – Holt-tenger

Alaadin camp 4* vagy hasonló – Wadi Rum

 

Várható menetrend:

MÁJ. 27.: Budapest–Amman  05:20  09:45   

JÚN. 03.:  Amman–Budapest  10:20  13:10    

 

A programok és a szállodák változtatásának jogát fenntartjuk!  

 

Helyszínen fizetendő költségek: 70 USD / fő ( szervízdíj és borravalók a sofőröknek  és a helyi idegenvezetőknek) 

 

Aktuális beutazási információk

Jordánia az elmúlt időszakban jelentősen lazított a belépési-tartózkodási feltételeken és járványügyi szabályokon. Az országba történő belépés és itt tartózkodás két feltétele az alábbi:

  1. regisztráció a https://www.gateway2jordan.gov.jo/index.html jordán honlapon (minden utazónak, oltottságtól függetlenül – kivéve az 5 év alatti kiskorúak). A sikeres regisztrációt követően kapott QR kódot indulás előtt és az érkezés során is ellenőrzik.
  2. az esetleges COVID ellátás költségeit is fedező (magyar és/vagy angol nyelven kiállított) egészség/utasbiztosítás. (Nincs arra vonatkozóan megkötés, hogy az utazó hazai vagy külföldi/nemzetközi biztosító társaság szolgáltatását vegye-e igénybe. A biztosítás kapcsán a legfontosabb tényező, hogy tartalmazza az esetleges COVID-19 ellátáshoz kapcsolódó költségek megtérítését, és hogy a biztosítási kötvény angol nyelven is rendelkezésre álljon.)

Egyéb járványügyi korlátozás (negatív PCR teszt, oltási igazolás megléte, szájmaszk kötelező viselése) nincs érvényben.

Magyar állampolgárok útlevéllel utazhatnak Jordániába, mely érvényessége a hazautazás dátumától számított min. 6 hónap.

Jelentkezés és további információk: +36 1 630-9043


Nem maradtál le semmiről!

SZÁNTAI LAJOS és ARADI LAJOS legutolsó két előadásának felvételét feltettük a VIDEOKÖLCSÖNZŐ rovatunkba!

ARADI LAJOS: Misztikum és valóság – Pálosok és királyok 6 felvonásban (5. rész)

SZÁNTAI LAJOS: Petőfi kora és a magyar golgota - mitikus magyar történelem (27. rész)

Nálunk nem maradhatsz le semmiről! 

Napjaink elfeledett sport hősei az 1924-es párizsi olimpiáról

SOMFAY ELEMÉR

(Budapest, 1898. augusztus 28. – Budapest, 1979. május 15.) 

Magyar ezüst érmes olimpikon, az atlétika ötpróba (ötösküzdelem) sportágában. Hivatásos katona, ezredes, edző, sportvezető, szakíró. 

Az 1898-ban született, első világháborút megjárt, és súlyos sebesülést szenvedett (egy közelharc során szuronnyal döfték át a tüdejét) katona viszonylag későn, 22 évesen kezdett sportolni, s lett a Magyar Atlétikai Club (MAC) versenyzője. Hamar a magyar atlétika meghatározó egyénisége lett, ötpróbában, majd később tízpróbában volt a legeredményesebb, de 200 és 400 yardos gátfutásban, hármasugrásban és távolugrásban is a hazai legjobbak közé tartozott.

A 20-as évek népszerű „Xaxája” lobogó vörös sörényével úgy küzdött a colombes-i salakon, mint egy szilaj oroszlán. Az időmérők emelvényén azonban .tizenkét "oroszlánvadász” ült. A 200 méteres síkfutásban, 5 méterrel győzött; de... a második helyezettel azonos időt hirdettek neki is. Ezen úszott,el az arany. érem. Somfáy a magyar csapat vezetőjéhez fordult segítségért. Az atlétavezér azonban nagyúri gesztussal intett: Nem óvunk. Ez idegen a magyar lovagiasságtól...
 

A később a katonai pályán ezredesi rangra emelkedő Somfay sokoldalú sportoló volt, híres küzdőképességéről és akaraterejéről, ezért a „bajnokok bajnokának” nevezték. Ő volt az egyik úttörője a hazai öttusasportnak is.

Visszavonulása után edzősködött, az atlétikában vezetőedzőként és szövetségi kapitányként is dolgozott. Elméletileg is alaposan képzett sportember volt, gazdag tapasztalatai segítségével kitűnő szakkönyvet írt az atlétikáról. „Atlétika és tréningje” című kötetét több nyelvre, még japánra is lefordították.

1979. május 15-én hunyt el, tíz nappal később, 25-én temették el a Farkasréti temetőben.

Teljes élete volt, mind versenyzőként, mind edzőként megbecsült tagja volt a hazai sportéletnek, azt viszont élete végéig sem ő, sem a családja nem tudta elfogadni, hogy a téves időmérés miatt nem lett olimpiai bajnok.

A fehér márvány síremlékére is ez van vésve: „Somfay Elemér olympiai bajnok”.


Renderelési idő: 0.045809984207153 másodperc.